Η κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο, 2013

 Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται ετήσια τα στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ που αφορούν στις παράνομες  ουσίες αλλά και το αλκοόλ στην Κύπρο. Για τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2013) ακολουθείστε  το  σύνδεσμο.