ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΚΤΕΠΝ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, ιδρύθηκε το 2003 με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. Βρίσκεται υπό την διοικητική εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΑΣΚ και είναι μέλος του Reitox, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το ΕΚΤΕΠΝ είναι ο επίσημος φορέας του κράτους υπεύθυνος για την καταγραφή της κατάστασης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι οι πέντε κύριοι επιδημιολογικοί δείκτες, καθώς και τέσσερις έμμεσοι δείκτες που έχει θέσει ως προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας για το συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου  αναλαμβάνει  διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου 2012, παρουσιάζει τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στη Κύπρο. Τα στοιχεία που αφορούν στην προβληματική χρήση (μολυσματικές ασθένειες, θάνατοι, αιτήματα για θεραπεία, κλπ), καθώς και τα αποτελέσματα της Παγκύπριας Έρευνας Γενικού Πληθυσμού, επιβεβαιώνουν τις τάσεις που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Η περιγραφή του φαινομένου που παρουσιάζεται μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων, αλλά και των τριμηνιαίων δελτίων («Σκιαγράφηση») του ΕΚΤΕΠΝ, μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ΑΣΚ, για να προσαρμόσει τα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και για έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του πολιτικού τομέα (βουλευτές, πολιτικοί).

Πέραν της παρακολούθησης και καταγραφής στοιχείων για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης, το ΕΚΤΕΠΝ άρχισε  το 2012 την πρώτη καταγραφή στοιχείων για τη χρήση και κατάχρηση του αλκοόλ, στην Κύπρο.

 Για τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούν στο φαινόμενο της προβληματικής χρήσης αλκοόλ στην Κύπρο, ακολουθείστε το σύνδεσμο.

 

-Για την κατάσταση των παράνομων ουσιών και του αλκοόλ (στοιχεία 2013) με βάση τους επιδημιολογικούς δείκτες, ακολουθείστε το σύνδεσμο.

 

 

Διάθεση αναπεξέργαστων στοιχείων και δεδομένων ερευνών 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διαθέτει προς αυτά, ανεπεξέργαστα στοιχεία και δεδομένα ερευνών του, με στόχο την αξιοποίηση τους για ερευνητικούς σκοπούς που θα έχουν προστιθέμενη αξία στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Επισημαίνεται ότι τα άτομα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση από την επιτροπή ηθικής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή την Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνεται ότι τα ανεπεξέργαστα στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΣΚ και επιτρέπεται η δημόσια χρήση και δημοσίευση τους μόνο με αναφορά της πηγής. Η χρήση των ανεπεξέργαστων στοιχείων θα πρέπει να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση μ ετον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001. Για το συμφωνητικό πατήστε εδώ.

 

Η κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο, 2013
Η εικόνα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο και στην Ευρώπη (με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία)
Έρευνα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) – 2011
Έρευνα «Επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της ευπαθούς ομάδας των Ελληνοπόντιων του Δήμου Πάφου, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη προτάσεων για εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης και Παρέμβασης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών»(2010)
Έρευνα γενικού πληθυσμού (2009)
Έρευνα συλληφθέντων για παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες (2008)
Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών και μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας Γ ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) που αιτούνται θεραπείας
Έρευνα με θέμα Ρέιβ Πάρτι, Ρέιβερ και Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών (2007)
Έρευνα με θέμα τους χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας.
Τάσεις ανα ουσία
Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο:

Τάσεις σε ότι αφορά στην αίτηση θεραπείας 2004-2011

Η συνοπτική περιγραφή των τάσεων είναι διαθέσιμη υπό μορφή παρουσιάσεων που έγιναν στο πλαίσιο ετησίων συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ή του εθνικού δικτύου συνεργατών και παρουσιάζει τις διαχρονικές τάσεις αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που αιτούνται θεραπείας λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τα πρότυπα χρήσης. Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ (hyperlink) ενώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να δείτε εδώ στην αγγλική.