07/08/2017 - Δωρεάν εξέταση ελαστογραφίας

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», σε συνεργασία με το Διαγνωστικό κέντρο «ΕΥΡΕΣΙΣ» και στα πλαίσια της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας, o Δρ. Γεώργιος Ποταμίτης ανακοινώσε ότι θα πραγματοποιείται για αυτή την εβδομάδα μόνο (από Δευτέρα 7/08 και μέχρι την Παρασκευή 12/08) δωρεάν εξέταση ελαστογραφίας (fibroscan) για όλα τα μέλη του Συνδέσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνδέσμου (κα Παπαδοπούλου Παναγιώτα, τηλ. 99 869605)

 

 

28/07/2017 - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει δημοσιεύσει την Ετήσια του έκθεση για το έτος 2016, στην οποία παρουσιάζονται μεταξύ άλλων στόχοι, προτεραιότητες και επιτεύγματα του κάθε τομέα που παρακολουθεί. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο.

28/07/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚ-ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται νέα σειρά αιτήσεων προς αξιολόγηση, μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Στήριξης για την Κοινωνική Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί ως η 29η Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερε πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.

10/07/2017 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΕΕ «Δικαιοσύνη»

H πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιοσύνη» της ΕΕ δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουλίου 2017. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2.632.000 ευρώ.

 

Οι ετήσιες προτεραιότητες της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

 

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα του εντοπισμού και της επιδημιολογίας της χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών,

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η διαδικτυακή διακίνηση ναρκωτικών,

- Υποστήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ενισχύοντας: (i) τη λειτουργία τους, (ii) τις δυνατότητες τους σε τοπικό επίπεδο, (iii) τις μεθόδους που αναπτύσσουν για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και (iv) τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στη βάση των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας στον τομέα της μείωσης της ζήτησης,

- Υποστήριξη  φορέων στον τομέα της πρόληψης, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, κυρίως στα πλαίσια προώθησης των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας.

 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 25 Οκτωβρίου 2017 στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο

 

04/07/2017 - Νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά ΕΕ 2017- 2020

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 20 Ιουνίου 2017 το Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα ελληνικά, πατήστε το σύνδεσμο.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα αγγλικά, πατήστε το σύνδεσμο.