28/07/2017 - ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΟ EMCDDA, ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Το Ευρωπαικό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις γιατην πλήρωση μίας κενής θέσης επιστημονικού αναλυτή στον τομέα της χρήσης ουσιών, με μονοετή συμβόλαιο. Για περισσότερε πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

10/07/2017 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΕΕ «Δικαιοσύνη»

H πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιοσύνη» της ΕΕ δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουλίου 2017. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2.632.000 ευρώ.

 

Οι ετήσιες προτεραιότητες της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

 

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα του εντοπισμού και της επιδημιολογίας της χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών,

- Υποστήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η διαδικτυακή διακίνηση ναρκωτικών,

- Υποστήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ενισχύοντας: (i) τη λειτουργία τους, (ii) τις δυνατότητες τους σε τοπικό επίπεδο, (iii) τις μεθόδους που αναπτύσσουν για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και (iv) τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στη βάση των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας στον τομέα της μείωσης της ζήτησης,

- Υποστήριξη  φορέων στον τομέα της πρόληψης, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, κυρίως στα πλαίσια προώθησης των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας.

 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 25 Οκτωβρίου 2017 στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο

 

04/07/2017 - Νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά ΕΕ 2017- 2020

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 20 Ιουνίου 2017 το Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα ελληνικά, πατήστε το σύνδεσμο.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης στα αγγλικά, πατήστε το σύνδεσμο.

 

04/07/2017 - Συνέδριο “Cross – Border Aspects in Alcohol Policy – Tackling Harmful Use of Alcohol”

Στις 30- 31 Οκτωβρίου 2017 διοργανώνεται στο Ταλίν από την Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ συνέδριο σχετικά με το αλκοόλ με τίτλο “Cross – Border Aspects in Alcohol Policy – Tackling Harmful Use of Alcohol”.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο, για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Το ΑΣΚ θα κοινοποιήσει σχετικές πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σύνδεσμο.

03/07/2017 - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

H κοινοπραξία Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και το "Hope For Children" CRC Policy Center παρουσίασαν στις 30 Ιουνίου τη νέα Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου που θα παρέχεται δωρεάν από την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000. 

Η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης θα παρέχεται στην Κύπρο μέσω της ευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής 116 000, η οποία λειτουργεί σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η Υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από εξειδικευμένους επαγγελματίες του "Hope For Children" CRC Policy Center και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Η τηλεφωνική γραμμή υποστηρίζεται οικονομικά από το Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο.

 

page 123456789